afbeelding voorzetrolluik Wilms

VLISSINGEN - Met extra veiligheidssloten, buitenverlichting en rolluiken proberen de Zeeuwen  dieven buiten de deur te houden. Op Brabanders en Limburgers na treffen Zeeuwen de meeste inbraakwerende maatregelen. Zeeland staat op de ranglijst van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op een gedeelde derde plaats met Drenthe, Flevoland en Gelderland.

 

Vooral rolluiken voor deuren en/of ramen zijn buitengewoon populair in Zeeland. Heeft in andere plattelandsprovincies als Groningen en Friesland nog geen 10 procent van de woningen een rolluik, in Zeeland is dat 35 procent. Alleen in Limburg ligt dit percentage hoger. Daar is bijna de helft, 49 procent, van de huizen voorzien van een of meerdere rolluiken.

Van alle woningen in Zeeland had in 2017 nog geen 11 procent een alarminstallatie. Die zijn hier aanzienlijk minder in trek dan in de rest van het land. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe hebben minder mensen een alarminstallatie.

Nonchalant

Het CBS keek ook naar het gedrag van mensen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van diefstal. Zeeuwen blijken redelijk nonchalant te zijn. Ze laten meer dan elders in het land waardevolle spullen in de auto liggen en laten dure spullen ook vaker thuis als ze weg zijn. Bewaakte fietsenstallingen zijn in Zeeland niet erg in trek. 

Wie in een dure buurt in een grote stad (meer dan 70.000 inwoners) woont, loopt volgens het CBS het meeste risico op ongewenst bezoek. In buurten waar bewoners veel contact  met elkaar hebben, zijn inbrekers minder vaak actief. In 2017 gaf 12 procent van de personen van 15 jaar en ouder aan dat zij in de afgelopen vijf jaar slachtoffer zijn geweest van een woninginbraak of een poging daartoe.

 

"artikel https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/veel-zeeuwen-houden-inbrekers-buiten-met-rolluiken~a5540761/"